Laman Utama | MyKIST|Maklumat Korporat |Kampus| Pengurusan|Akademik|E-Staf| E-Pelajar| Koleksi| Aplikasi |FAQ
 Utama>>Pengurusan>>Jabatan Psikologi & Syariah                                                  

  
JABATAN PSIKOLOGI
OBJEKTIF
 • Membina jatidiri pelajar dengan memberi motivasi dan membimbing mereka agar berkemampuan menguasai ilmu-ilmu pokok dalam bidang Psikologi.
 • Mengukuhkan kefahaman pelajar tentang teori Psikologi, sejarah perkembangannya, metod istinbat dan pelaksanaan secara menyeluruh.
 • Membina ketrampilan pelajar melalui latihan amali agar mereka mampu menghadapi cabaran kerjaya dan masyarakat.
 • Mendedahkan pelajar kepada keadaan latar sebenar senario yang berlaku di dalam institusi kemasyarakatan.
 • Mempersiapkan dan memberi kekuatan fizikal dan mental kepada pelajar untuk memasuki pasaran kerjaya.

  VISI
 • Menjana konsep kesepaduan ilmu.
 • Mengembalikan ketamadunan ilmu Psikologi Islam yang menyeluruh.
 • Menangani gejala sosial dengan pendekatan psikologi dan pendekatan Islam.
 • Membangunkan penyelesaian baru berpandukan keaslian prinsip silam dan kemanfaatan penemuan baru.
 • Mewujudkan kesepaduan dan keseimbangan ilmu pengetahuan sekular sejajar dengan ilmu psikologi Islam.

  MISI

  Melahirkan ilmuwan Islam yang mampu menghadapi cabaran semasa.
 • Membentuk syakhsiah dan jatidiri yang disegani dan berwibawa.
 • Menyusun program pemantapan dan ketrampilan pelajar dengan aktiviti dalaman dan luaran kampus.
 • Memberi bimbingan berterusan secara berkumpulan dan individu.
 • Mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar ke arah skor yang lebih tinggi.


  JABATAN SYARIAH
OBJEKTIF
 • Membina jatidiri pelajar dengan memberi motivasi dan membimbing mereka agar berkemampuan menguasai ilmu-ilmu pokok dalam bidang Syariah.
 • Mengukuhkan kefahaman pelajar tentang hukum-hukum Syariah.
 • Membina ketrampilan pelajar melalui latihan amali agar mereka mampu menghadapi cabaran kerjaya dan masyarakat.
 • Meningkatkan kemampuan pelajar dalam membuat penyelidikan dan kajian terhadap kes-kes dan hukum-hukum.
 • Mendedahkan pelajar keadaan sebenar berlaku di Mahkamah Syariah.  VISI
 • Menjana konsep kesepaduan ilmu.
 • Mengembalikan ketamadunan ilmu Islam yang menyeluruh.
 • Memperkasakan hukum-hukum Islam dalam kehidupan harian.
 • Menangani masalah-masalah semasa dengan pendekatan-pendekatan Islam.
 • Membangunkan penyelesaian baru berpandukan keaslian prinsip silam dan kemanfaatan penemuan baru


  MISI
 • Melahirkan ilmuwan Islam yang mampu menghadapi cabaran semasa.
 • Membentuk syakhsiah dan jatidiri yang disegani dan berwibawa.
 • Menyusun program pemantapan dan ketrampilan pelajar dengan aktiviti dalaman dan luaran kampus.
 • Memberi bimbingan berterusan secara berkumpulan dan individu.
 • Mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar ke arah skor yang lebih tinggi
 
Maklumat Umum

Kolej Islam Sains & Teknologi (KIST)
Kampus Utama Ibnu Sina
Lot 1798-1800 Mukim Telong
16300 Bachok
KELANTAN
Tel : 09-7787 323 Fax : 09-7787 333
emel : info@kist.edu.my

 

   

Powered by © 2006 IT Department | Designed by Kolej Islam Sains & Teknologi (KIST)
Best Viewed with (1024 x 768)