>
Laman Utama | MyKIST|Maklumat Korporat |Kampus| Pengurusan|Akademik|e-Pelajar| e-Staf |Koleksi|Aplikasi|FAQ
 Utama>>Pengurusan>>Pejabat Pendaftar                                                                   

  
PENGENALAN
Pejabat Pendaftar Bahagian Akademik di Kolej Islam Sains & Teknologi (KIST) yang di ketuai oleh Eksekutif Hal Ehwal Akademik adalah bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kepada semua Jabatan dan Pelajar dalam urusan pentadbiran akademik di peringkat Diploma. Dalam memberikan perkhidmatannya bahagian ini rapat dengan Hal Ehwal Pelajar (HEP) & Jabatan-jabatan serta berkerjasama dalam menyelaraskan kerja yang berkaitan.

PERKHIDMATAN
Bahagian Akademik mempunyai tiga bahagian penting tetapi dalam memberikan perkhidmatan kepada pelajar, bahagian-bahagian yang terlibat ialah:-

    1. Bahagian Kemasukan & Pendaftaran
    2. Bahagian Peperiksaan & Rekod


Makluman tentang jadual urusan pelajar dengan Bahagian Akademik adalah diuruskan melalui pemberitahuan di papan-papan kenyataan & laman web KIST dari semasa ke semasa.

BAHAGIAN KEMASUKAN & PENDAFTARAN
Bahagian ini diketuai oleh Penolong Eksekutif HEA.
Tugas-tugas yang diliputi oleh bahagian ini ialah:-

  (a) Kemasukan pelajar-pelajar baru
   (b) Pendafaran diri pelajar
   (c) Pengeluaran dan pembaharuan kad pelajar
   (d) Pendaftaran kursus pelajar
   (e) Pengesahan pendaftaran kursus pelajar
   (f)  Penggantungan/Penangguhan Pendaftaran
   (g) Penyimpan rekod pendaftaran kursus pelajar
   (h) Penyediaan statistik pelajar
   (i)  Penarikan diri dari kolej
   (j)  Penyediaan jadual waktu kuliah
   (k) Tempahan dewan kuliah dan bilik untuk kegiatan     pelajar
   (l)  Pengeluaran surat tawaran & pengesahan


    BAHAGIAN PEPERIKSAAN & REKOD
    Bahagian ini diketuai oleh Penolong Eksekutif HEA     bertanggungjawab dalam urusan-urusan berikut:-

   (a) Penyediaan jadual waktu peperiksaan
   (b) Pengeluaran kad pengesahan mengambil peperiksaan
   (c) Pengendalian peperiksaan semester
   (d) Pengeluaran keputusan peperiksaan
   (e) Penyimpanan rekod akademik pelajar
   (f)  Pengeluaran transkrip akademik
   (g) Pengeluaran surat pengesahan kepada pelajar yang telah layak          dikurniakan diploma sebelum konvokesyen.
   (h) Rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan
   (i)  Rayuan meneruskan pengajian pelajar yang gagal
   (j)  Urusan yang berkaitan dengan konvokesyen
   (k) Pengeluaran skrol Diploma

   Urusan bagi perkhidmatan Hal Ehwal Akademik boleh dibuat     secara menulis surat/mengisi borang khas atau datang sendiri ke     Pejabat HEA di paras 2 di sebelah  Bangunan Pentadbiran yang     dibuka seperti berikut :-

    Sabtu hingga Rabu                  8.30 pagi - 12.30tgh
                                                     2.15 pagi - 4.00ptg

   Semua urusan dengan Bahagian Akademik hendaklah    menggunkan kad pelajar sebagai pengenalan dan jika melalui    surat hendaklah menyatakan dengan terang  butiran -butiran    berikut :
     (a)  Nama Penuh
     (b)  Nombor Pendaftran pelajar
     (c)   Fakulti
     (d)  Tahun Pengajian
 
Maklumat Umum

Kolej Islam Sains & Teknologi (KIST)
Kampus Utama Ibnu Sina
Lot 1798-1800 Mukim Telong
16300 Bachok
KELANTAN
Tel : 09-7787 323 Fax : 09-7787 333
emel : info@kist.edu.my

 

   

Powered by © 2006 IT Department | Designed by Kolej Islam Sains & Teknologi (KIST)
Best Viewed with (1024 x 768)